ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK


REMITTING ROUTE FOR DOLLARS:

BENEFICIARY BANK: ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK

SWIFT BIC :  CZCBCN2X

BENEFICIARY NAME:  Wang Ke

A/C NO: 15652142110300033930       

ADDRESS: 707 creative space, No. 25, Longhe Middle Road, Baiyun District, Guangzhou  

ZIP CODE:400000

Date of Birth: 21st Jan 1995

Email: admin@haoecommerce.com
HaoEcommerce

Reserve account

ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK


REMITTING ROUTE FOR DOLLARS:

BENEFICIARY BANK: ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK

SWIFT BIC :  CZCBCN2X

BENEFICIARY NAME:  Wang ChengYi

A/C NO: 15652142110300037113       

ADDRESS: 707 creative space, No. 25, Longhe Middle Road, Baiyun District, Guangzhou  

ZIP CODE:400000

Date of Birth: 18st Dec 1994

Email: admin@haoecommerce.com
HaoEcommerce